USŁUGI KSIĘGOWE

Obsługa rachunkowo-księgowa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a także innych podmiotów : spółki prawa handlowego , fundacje, stowarzyszeni i inne:
Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
Prowadzenie ksiąg handlowych dla pełnej rachunkowości,
Prowadzenie ewidencji VAT,
Sporządzanie wniosków kredytowych,
Sprawozdawczość finansowa.

Prowadzenie spraw płacowych i związanych z ubezpieczeniem społecznym:
Sporządzanie list płac,
Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
Obliczanie podatków od wynagrodzeń i sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych ,
Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dot. ubezpieczenia społecznego z wykorzystaniem programu Płatnik i przekazu elektronicznego.