DORADZTWO PODATKOWE

Udzielanie porad i opinii z zakresu prawa podatkowego,
Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
Reprezentacja Podatnika przed organami skarbowymi na każdym stopniu postępowania podatkowego,
Reprezentacja Podatnika przed organami ZUS.